Project Description

Project description

Tai nghe bluetooth 1 bên có thiết kế nhỏ, đeo vào tai rất thoải mái, sử dụng được lâu. Đặc biệt với chip xử lý âm thanh chuyên bắt sóng cuộc gọi thì công nghệ là yếu tố quyết định. Tai nghe thông thường cần nghe nhạc, giải trí và đảm bảo kết nối ổn định trong vòng 3-5m, còn tai nghe một bên cần khoảng cách sử dụng ổn định hơn từ 10-30m. Điều này giúp những người nghe nhiều cuộc gọi trong một ngày vẫn hoạt động khi thiết bị di động không ở gần hoặc di chuyển nhiều hoặc làm nhiều việc cùng một lúc. Tai nghe sẽ giúp bạn giải phóng đôi tai và tăng hiệu suất làm việc.

 

Xem ngay: https://camngot.vn/tai-nghe-bluetooth-1-ben.html

Gallery
The project owner hasn't added any images yet.

Design Files

Embed Code

Export Design Data

Open JSON Format
All model data in Upverter's Open JSON export format (more info)
Gerber Format (RS-274X extended)
CAD to CAM transfer instructions (more info)
NC Drill (Excellon)
NC drill and route machine instructions (more info)
XYRS
X-Y, rotation and side data for Pick and Place assembly (CSV)
PADS Layout Netlist
Export your schematic into a third-party layout tool
Dimension Drawing
Export the board outline, holes, and rulers
High-Res Schematic PNG
High resolution image form
3D Model (Step)
3D model of the board and components