Attributes

Part Number
SN54ABT2952A
Conn 12 Type
I/O
Manufacturer
Texas Instruments
Conn 11 Type
I/O
Description
TI-SN54_74XXXX2952X-24
Conn 7 Type
I/O
Prefix
U
Conn 3 Type
power

Design Files