Attributes

Part Number
SN54AC245
Import Ts
1521863896
Manufacturer
Texas Instruments
Conn 14 Type
I/O
Description
TI-SN_CDX4XXXXXX245XX_6XXX-20
Conn 10 Type
input
Prefix
U
Conn 9 Type
I/O

Design Files