Attributes

Part Number
SN74ABT623
Conn 10 Type
input
Manufacturer
Texas Instruments
Conn 9 Type
I/O
Description
TI-XXX4XXX62XX-20
Conn 4 Type
I/O
Prefix
U
Conn 16 Type
I/O

Design Files