Attributes

Part Number
SN74AS867
Conn 14 Type
output
Manufacturer
Texas Instruments
Conn 10 Type
output
Description
TI-SN54_74AXX86XX-24
Conn 9 Type
output
Prefix
U
Conn 4 Type
output

Design Files

Distributors (1)
SKU
STOCK
CUR.
1
10
100
1000
10000