Attributes

Part Number
SN74LVC245A
Conn 10 Type
input
Manufacturer
Texas Instruments
Conn 9 Type
I/O
Description
TI-SN_CDX4XXXXXX245XX_6XXX-20
Conn 4 Type
I/O
Prefix
U
Conn 16 Type
I/O

Design Files

Distributors (3)
SKU
STOCK
CUR.
1
10
100
1000
10000