Attributes

Part Number
SN74LVCR32245A
Conn 23 Type
I/O
Manufacturer
Texas Instruments
Conn 26 Type
power
Description
TI-SN74AXXXXX32245X-96
Conn 36 Type
I/O
Prefix
U
Conn 32 Type
power

Design Files