Attributes

Part Number
XC6SLX150T-2FG484C
Conn 73 Type
output
Manufacturer
Xilinx
Conn 471 Type
I/O
Description
FPGA-XSP6-XC6SLX150T-GA484
Conn 187 Type
power
Prefix
U
Conn 422 Type
I/O

Design Files