Attributes

Part Number
XC6SLX25-2CSG324C
Conn 141 Type
I/O
Manufacturer
Xilinx
Conn 152 Type
power
Description
FPGA-XSP6-XC6SLX25-GA324
Conn 81 Type
I/O
Prefix
U
Conn 176 Type
I/O

Design Files