Attributes

Part Number
XC6SLX9-2CPG196I
Conn 78 Type
I/O
Manufacturer
Xilinx
Conn 147 Type
power
Description
FPGA-XSP6-XC6SLX9-GA196
Conn 177 Type
I/O
Prefix
U
Conn 77 Type
I/O

Design Files