Project Description

Project description

Kính thực tế ảo VR hay công nghệ thực tế ảo đã ra đời từ rất lâu từ đầu những năm 90 và chưa được nhiều người quan tâm. Nhưng trong những năm gần đây, thực tế ảo đã được biết đến nhiều hơn khi những gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Google và Microsoft nhìn thấy tiềm năng của họ, và người dùng hiện có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với kính thật, kính ảo hiện đại "VR".

 

Xem thêm: https://camngot.vn/kinh-thuc-te-ao.html

Gallery
The project owner hasn't added any images yet.

Design Files

Embed Code

Export Design Data

Open JSON Format
All model data in Upverter's Open JSON export format (more info)
Gerber Format (RS-274X extended)
CAD to CAM transfer instructions (more info)
NC Drill (Excellon)
NC drill and route machine instructions (more info)
XYRS
X-Y, rotation and side data for Pick and Place assembly (CSV)
PADS Layout Netlist
Export your schematic into a third-party layout tool
Dimension Drawing
Export the board outline, holes, and rulers
High-Res Schematic PNG
High resolution image form
3D Model (Step)
3D model of the board and components